Terytorium Jacka

Odkrywane duchowości

Każda chwila i każde wydarzenie ludzkiego życia na ziemi rzuca jakiś posiew w duszę człowieka. Bo tak jak wiatr miecie przed sobą tysiące widzialnych i niewidzialnych, uskrzydlonych nasion, tak i strumień czasu przynosi zalążki duchowego życia, które spoczywają niepostrzeżenie w ludzkim umyśle i woli. Większość tych niezliczonych ziaren zatraca się i ginie, gdyż ludzie nie są dostatecznie przygotowani na ich przyjęcie, a one nie mogą rozwijać się gdzie indziej jak tylko w urodzajnej glebie wolności i pragnienia. 
Thomas Merton (Posiew kontemplacji)

Kiedy w 1995 roku pod wpływem różnych wydarzeń w moim życiu zacząłem interesować się duchowym wymiarem człowieka nawet nie spodziewałem się, jaka czeka mnie przygoda. Nie wchodząc tutaj w zbytnie szczegóły powiem tylko, że próby zrozumienia siebie i otaczającego mnie świata zafascynowały mnie do tego stopnia, że do dziś nie ustaję w wysiłkach poszukiwania sensu życia i istnienia świata, i ciągle odkrywam coś nowego.

Poszukiwania rozpocząłem ambitnie, od wielkich mistyków: św. Jana od Krzyża, św. Faustyny Kowalskiej, św. Ignacego Loyola i Tomasza Mertona, później byli kosmolodzy na czele z niekwestionowanymi autorytetami w tej dziedzinie, a mianowicie Stephenem Hawkingiem i moim ulubionym autorem Michałem Hellerem. Po drodze była jeszcze filozofia Anonimowych Alkoholików, potem jeszcze trochę klasycznej filozofii, a dokładniej metafizyki, a pytań zamiast ubywać, zaczęło w niesłychanym tempie przybywać. Był nawet okres w moim życiu kiedy byłem na skraju załamania, wszystko bowiem wydawało mi się bez sensu, a wielość poglądów i tzw. teorii wszystkiego dosłownie mnie przygniotła. Nawet nie wiem kiedy włączyłem się w trwający już przynajmniej od Oświecenia spór pomiędzy wiarą a nauką. Wkrótce zauważyłem, że zaczynam popełniać podstawowy błąd laików poszukujących ostatecznych odpowiedzi, a mianowicie chciałem unaukowić wiarę, i odwrotnie, niewiedzę naukową uzupełnić Bogiem.

Na Moim Terytorium chciałbym dzielić się swoimi przemyśleniami, owocami moich 20. letnich duchowo-filozoficznych poszukiwań, refleksją ze spotkań z ludźmi, szczególnie uzależnionymi, ale i nie tylko. Wszystkie moje teksty są objęte prawami autorskimi, pochodzą bowiem z niepublikowanych prac licencjackiej i magisterskiej oraz innych publikacji1.

Jacek Wyciślok


1 M.in.: Wyciślok J., Duchowość w terapii osób uzależnionych, (w:) A. Kurzeja (red.), Uzależnienie od narkotyków. Od teorii do praktyki terapeutycznej, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2012.