Fundacja Instytut re:born

O nas

Nasze cele to:
  • Działania na rzecz uczynienia społeczeństwa godnym i wolnym
  • Profilaktyka uzależnień
  • Leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych
  • Działania na rzecz integracji społecznej i wyrównywania szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Prowadzenie badań i wypracowanie autorskich metod w powyższych.

Osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy.

Rada Fundacji
Przewodniczący - Joanna Borczon
Jacek Wyciślok
Teresa Kurek

Zarząd
Bartosz Maison - Prezes Zarządu